Firma BOROWCZYK – Producent mięsa króliczego – ubojnia królików

Dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu
Wzrost konkurencyjności, wdrożenie innowacji procesowej oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej
procesowej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zakup
nowoczesnych maszyn i urządzeń
Wzrost konkurencyjności, wdrożenie innowacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Zakup linii pakującej w celu usprawienia procesu pakowania mięsa króliczego w zakładzie firmy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej

rbxwordpressfinder borowczyk-theme